» NAVIGATIE
  Home
  Over Ons
  Contact
  Dealer Programma
 
 » SERVICES
  De Kosten
 
 » SUPPORT
  FAQ
  Hoe Werkt Het
  Handleidingen
  Handige Links
 
 » DOMEINCONTROLE

Controleer hier of een
domeinnaam nog vrij is.
 Welkom bij ServerThuis
DOMEIN REGISTRATIE EN DNS BEHEER


Apache webserver configureren - Windows

Inleiding

Met behulp van deze handleiding gaat u uw Apache webserver onder windows configureren voor gebruik.

Goed, we kunnen nu beginnen met het configureren van Apache. Neem de volgende stappen goed door en voer de bewerkingen zorgvuldig uit voor een goede werking van de server. Zo heeft u binnen no-time een goed geconfigureerde webserver in gebruik!

Laten we maar beginnen!

1. Hoofdfolder voor de website

Eerst gaan we de folder aanmaken waar de website('s) geplaatst worden op uw harde schijf. Zelf kiezen we voor een aparte partitie, E:\, waar we een folder aanmaken genaamd: 'Websites'. Zodoende krijgen we de folder: E:\Websites\(Uiteraard kunt u zelf ook een andere folder cq schijf kiezen)

Indien u meerdere website's heeft op de server, wat veelal gebeurt, is het beter om in de folder E:\Websites\ weer een subfolder te maken. Wij kiezen hierbij voor de website: uw-domein-naam.nl. We maken de subfolder 'uw-domein-naam.nl'.

Voor het domein uw-domein-naam.nl hebben we 2 subdomeinen, www & forum. Zodoende maken we in de map uw-domein-naam.nl weer 2 submappen, alsvolgt: 'www' & 'forum' Kan je het nog volgen?

Kort overzicht:

Hoofdfolder gemaakt: E:\Websites\
Subfolder uw-domein-naam.nl: E:\Websites\uw-domein-naam.nl\
Subfolders voor www & forum: E:Websites\uw-domein-naam.nl\www\ & E:\Websites\uw-domein-naam.nl\forum\

In de mappen www & forum kunnen we html pagina's, plaatjes etc etc etc plaatsen, welke beschikbaar zijn via het http://www.uw-domein-naam.nl & http://forum.uw-domein-naam.nl

2. Test bestanden aanmaken

Zodra u de mappen heeft aangemaakt naar wens, kunnen we (in ons voorbeeld) in de map 'www' een test HTML pagina plaatsen, om later te kunnen controleren of de server goed is geconfigureerd.

Open nu een HTML editor en/of notepad/kladblok van windows en schijf wat willekeurige tekst in het venster zoals: Serverthuis testpagina!
Sla het bestand op als index.html in de www map die je hebt aangemaakt, dit is in ons geval:
E:Websites\uw-domein-naam.nl\www\

3. Apache instellen - httpd.conf aanpassen

We zijn nu eindelijk zover om de Apache webserver aan te passen. Om de webserver te configureren heb je 1 bestand nodig, dit heet httpd.conf

Dit bestand kunt u als volgt openen:

Start / Program files (of Programma's) / Apache HTTP Server 2.x.x / Configure Apache Server / Edit the Apache httpd.conf Configuration File

Nu verschijnt er een venster met de volgende tekst bovenaan:

#
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
#
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs-2.0/ for detailed information about
# the directives.


In httpd.conf gaan we een aantal wijzigingen aanbrengen om te zorgen dat Apache doet wat u wilt. Klik bovenaan op Bewerken en vervolgens op Zoeken. In het volgende venster toetst u het volgende in:
documentroot
Vervolgens klikt u op zoeken. Nu komt u automatisch bij een gedeelte van httpd.conf dat er ongeveer als volgt uitziet:

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs"

#
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
#
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
#
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>


Documentroot (hoofdfolder) aanpassen

We gaan nu de hoofdfolder aanpassen. Als het goed is staat er nu dit:
DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs"
Dit veranderen we in:
DocumentRoot "E:/Websites"

Enkele regels lager vinden we de volgende tekst:

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">

#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI Multiviews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn t give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks


Uit dit gedeelte moet de volgende regel worden aangepast:
<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">

Deze moet worden gewijzigd in:
<Directory "E:/Websites">

Virtual Host aanmaken

Weet u het nog, aan het begin? Toen hebben we de submappen www & forum aangemaakt. Maar als nu iemand www.uw-domein-naam.nl intoets en/of forum.uw-domein-naam.nl, krijgt diegene nog niks te zien. Hiervoor dienen we een virtual host aan te maken, dit gaat als volgt:

Ga naar de laatste regel van het bestand httpd.conf, hier treft uhet volgende aan:

#NameVirtualHost *

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
#<VirtualHost *>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>


Hieronder voegen we toe:

<VirtualHost *>
ServerAdmin webmaster@uw-domein-naam.nl
DocumentRoot E:/Websites/uw-domein-naam.nl/www/
ServerName www.uw-domein-naam.nl
ServerAlias uw-domein-naam.nl
ErrorLog
CustomLog
</VirtualHost>


Dit zorgt ervoor dat zodra iemand naar www.uw-domein-naam.nl en/of http://uw-domein-naam.nl gaat diegene de website krijgt IN de map /www/

Nu sluit u het bestand, u kiest voor Opslaan en u herstart Apache.


© 2024 - SIT Internetdiensten B.V. - alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden

GEBRUIKERSNAAM:

WACHTWOORD:


SECURE (https): 


» .NL REGISTRAR

ServerThuis is zelfstandig SIDN Deelnemer

» DE POLL
Welke browser gebruikt u hoofdzakelijk?

   Microsoft Edge / IE
   Mozilla / FireFox
   Google Chrome
   Anders